• 08:39 - 27/10/2015

    Công ty Cẩm Hùng nhận gia công thành phẩm sau in như: uv định vị, gia công uv định vị,..v.v...

  • 08:05 - 27/10/2015

    Bao bì ngoài việc sử dụng để chứa đựng sản phẩm. Nó còn có khả năng quảng cáo rất tốt và góp phần quan trọng trong việc chọn lựa sản phẩm của khách hàng.

  • 07:55 - 27/10/2015

     Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế, in offset và gia công hoàn thiện sản phẩm sau in. Với đội ngũ nhân sự giàu nhiệt huyết với công việc, hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc thiết kế và hoàn thiện các sản phẩm in ấn.